Σύλλογος Πλατανοδάσους Μάκρης

Ο «Συλλόγου Προστασίας και διαχείρισης Πλατανοδάσους Μάκρης» έχει την νομική μορφή του σωματείου από το καλοκαίρι του 2000. Συνέχεια