Κατάλογος Γεωργών Μάκρης του 1856

Κατάλογος Γεωργών 1856.

Γεωργοί χωριών Δήμου Μακρακώμης:

«Μετά την επικράτηση της επανάστασης, το αγροτικό ζήτημα  πέρασε από πολλές φάσεις λόγω των πολλών αντιδράσεων, τόσο από τους κοτζαμπάσηδες που ήθελαν να πάρουν τη γη με ψίχουλα, όσο και από τους αγρότες ακτήμονες που ζητούσαν να τους παραχωρηθεί η γη τους, πληρώνοντας στο κράτος με δόσεις.  Άλλωστε στην Ελλάδα  το αγροτικό ζήτημα μετά το 1827, αλλά και κατά τη διάρκεια της επανάστασης, έγινε αιτία πολλών επαναστατικών κινημάτων  και εμφυλίων σπαραγμών».

Το ελληνικό κράτος  μετά την επικράτηση  της επανάστασης, δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να χαράξει ένα νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και να μοιράσει τη γη στους ανθρώπους του μόχθου, τους αγρότες . Οι ισχυροί  και πλούσιοι της εποχής, είχαν  το σκοπό τους. Χρησιμοποιούσαν  κάθε μέσον με σκοπό να ματαιώσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες όλες σχεδόν  προέβλεπαν το μοίρασμα της γης  στους αγρότες

Σκοπός του παρόντος είναι να αναδείξει, τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονταν στο τόπο μας, κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης της Ελλάδας, τις πρώτες 10ετίες μετά την επικράτηση της επανάστασης του ’21

Να κοινωνήσει τον αναγνώστη,  έστω και νοερά, με τις δυσκολίες και τις κακουχίες που βίωσαν αυτοί, που έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας, ανοίγοντας ένα νέο αγώνα με τους ισχυρούς προκειμένου να αποκτήσουν την πατρώα γη. Να ερευνήσει  σε βάθος τους ονομαστικούς καταλόγους, για τους προσφιλής του προγόνους και σε συνδυασμό με τους καταλόγους των αγωνιστών να καταρτίσει, όποιος το επιθυμεί γενεαλογικό δέντρο.

Δεν φιλοδοξεί και κυρίως δεν είναι στις προθέσεις του γράφοντος να ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο θέμα, όπως είναι το ιδιοκτησιακό και τη διανομή γη στους αγρότες,  αφού η ίδια η πολιτεία, δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να δώσει λύση.  Διότι  πέραν των άλλων δυσκολιών, τα Εθνικά κτήματα ήταν συναρτώμενα με τα επαχθέστατα «Δάνεια της Αγγλίας», με το οικονομικό και το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας γενικότερα.

Το  ιδιοκτησιακό καθεστώς, μετά την επικράτηση της επανάστασης, απασχόλησε σχεδόν όλες τις  κυβερνήσεις της προ και μετεπαναστατικής Ελλάδας. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας, νόμων και διαταγμάτων που βρίσκονται καταχωρημένα στους φακέλους των  Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα αποτελέσματα στο τέλος ήταν απογοητευτικά για τον αγροτικό πληθυσμό, για τους λιμοκτονούσες οικογένειες της υπαίθρου.  Τα προβλεπόμενα σχέδια και οι αποφάσεις που ψηφίζονταν από όλες τις Εθνικές Συνελεύσεις κατά τη διάρκεια της επανάστασης,  αλλά και για κείνες από έγιναν μετά την επανάσταση, απεδείχθησαν γράμμα κενό. Ακόμη και αυτές οι επιστολές, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ Διοίκησης,  Νομαρχίες και  Δήμους ,για την επίσπευση των καταλόγων των αγροτών και των προικοδοτηθέντων φαλαγγιτών που είναι καταχωρημένες πιο κάτω, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης,  τελικά σε τίποτα δεν ωφέλησε.

Βρισκόμαστε στα 1856, έχουν περάσει 23 σχεδόν χρόνια από την  αναγνώριση των συνόρων της ελεύθερης Ελλάδας  και οι προικοδοτηθέντες αγωνιστές, με  φαλαγγιτικά χρηματικά γραμμάτια στα χέρια, οι περισσότεροι γεωργοί πλέον το επάγγελμα, ανάμεναν να τους χορηγηθεί η πατρώα γη τους, για να θρέψουν τις οικογένειές τους που λιμοκτονούσαν.

Από τη Βουλή των ελλήνων «ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» παραθέτουμε στοιχεία, για αποφάσεις περί προικοδοτήσεων αγωνιστών και χορήγηση γη σε γεωργούς:

«Περί Προικοδοτήσεων

              Με το νόμο περί «προικοδοτήσεως» του 1835 και το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1843 καθορίζεται πώληση εθνικών γαιών εκτάσεως 40 ποτιστικών στρεμμάτων ή 80 πεδινών, αλλά ξηρικών στρεμμάτων ή, τέλος, 120 στρεμμάτων ορεινής γης ανά καλλιεργητή. Το σχήμα αυτό διανομής της εθνικής γης απέτυχε παταγωδώς. Ένας βασικός λόγος αποτυχίας του νόμου, ήταν οι υψηλές τιμές γης που διαμορφώθηκαν, καθώς οι Βαυαροί προχώρησαν σε πλειστηριασμό των γαιών, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να φθάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, σε σύγκριση με τις αποδόσεις τους, ενώ ο πλειοδότης όφειλε να πληρώνει επί της αξίας της γης που αγόραζε το 1% ως χρεωλύσιο και το 5% ως τόκο

προκειμένου να την εξοφλήσει

Για τους λόγους αυτούς η περίοδος ισχύος του νόμου παρατάθηκε, για να διατηρηθεί μέχρι την τελική διανομή των εθνικών γαιών, το 1871. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι διανεμήθηκαν λίγο περισσότερα από 176.000 στρέμματα.  Λίγο αργότερα, το 1838, υιοθετείται ο νόμος περί «παραχωρήσεως «ἐθνικῶν γαιῶν εἰς τοὺς φαλαγγίτας», ενώ στη συνέχεια, το 1848, ο νόμος «περὶ ἀποικισμοῦ τῶν Κρητῶν». Και στις δύο περιπτώσεις τα πιστωτικά γραμμάτια που εκδόθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά προεξοφλήθηκαν πολύ κάτω της ονομαστικής τους τιμής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από τους νέους δικαιούχους για την αγορά εθνικών κτημάτων ή για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεών τους. Την ίδια χρονιά με το νόμο της 20ης Φεβρουαρίου 1848 παραχωρήθηκε δωρεάν ένα στρέμμα γης σε κάθε γεωργό για να χτίσει σπίτι…. Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης …»

Πηγή:Τετράδιο 1, Σωτήριος Σωτηρόπουλος: Η διανομή των εθνικών γαιών (1871)Εισαγωγή – Ιστορικός σχολιασμός: Κώστας Κωστής

 

Οι κωλυσιεργίες των παραλήδων αλλά και οι ενστάσεις των επιτηδείων, κατά την διάρκεια των δημοπρασιών, που διεκδικούσαν  τα φιλέτα κτήματα ως δήθεν αγορασθέντα, κατά την διάρκεια της επανάστασης, παρουσιάζοντας πολλές φορές  πλαστά ή πραγματικά ταπία και χοτζέτια, έφερναν ανυπέρβλητα εμπόδια

Μια άλλη πηγή καθυστερήσεων στη διανομή γης, ήταν και οι διασυνοριακές ρυθμίσεις των όμορων κτημάτων  μεταξύ των ιδιοκτητών αλλά και των όμορων χωριών, αλλά και οι καταπατήσεις κρατικής γης . 

Παραθέτουμε μία από τις πολλές σχετική επιστολή για τις διασυνοριακές διαφορές.

Αριθ .Εγγράφου 422/19/1/1845

Αριθ. 422 Λαμία 19 Ιανουαρίου 1845        Αριθ. πρωτ. 2531   

                

            Προς το επί των Οικονομικών  Βασιλ. Υπουργείον

  Περί των Εθνικών γαιών εις τα χωρία  Μεξιάταις κλπ κειμένων, να διαχωρισθώσι 

Καθ’ εκάστην αναφύονται διενέξεις επιζήμιοι τα μέγιστα μεταξύ συμμείκτων γαιών, αντιποιουμένων παρά τε του δημοσίου και των ιδιωτών.   Τοιαύτες δε υπάρχουσιν  εις πολλά μέρη του Βασιλέιου, επίσης και κατά την Φθιώτιδα, εις τα χωρία Μεξιάτες, Λιανοκλάδι, Αμούρι, Στύρφακα, Λάλα, Ζέλι, Γραμμένη Ράχη, Παλίούρι και τινά άλλα.

Η διοίκκησις έκρινε χρέος της ν΄ αναφέρει εις το Υπουργείον την περίστασιν ταύτην, παρατηρούσα ευσεβάστως , ότι προς κατάπαυσιν των τοιούτων (πρακτικών;) να διορισθή επιτροπή συγκειμένη από τον υποφαινόμενον, τον οικονομικόν επίτροπον , γεωμέτρην, οίτινες να προσκαλέσωσι πάντας τους ιδιοκτήτας , και δυνάμει των οποίων  έχουσιν ανά χείρας των πωλητηρίων, εκ μέρους των ιδιωτών Οθωμανών, να μεταβώσι μετ΄ αυτών, και  διαχωρίσωσι  δι’ οροθετικών σημείων ενός εκάστου των ιδιοκτησιών, επί τη βάσει του ποσού των στρεμμάτων, ων τοιαύτα εμφαίνονται εις τα πωλητήριά των, ή επί τη βάσει των ζευγαρίων, κατ’ αυστηρόν και δίκαιον υπολογισμόν. ενεργηθησομένης πρότερον  τακτικής καταμετρήσεως και οριογραφήσεως  εκ μέρους του Κου Γεωμέτρου, και σταλθησομένης  εις το Βασιλικόν Υπουργείον προς έγγκρισιν. Τούτου γινομένου, ελπίζω να παύση πια του λοιπού πάσα διένεξις, να προληφθή ταυτοχρόνως και η προσγινομένη ζημία εις το δημόσιον

Εναπόκειται δε εις το Β. Υπουργείον, ευαρεστούμενον να διατάξη ό,τι εγκρίνει.

 

ευπειθέστατος

 Ο Διοικητής Φθιώτιδος

 Υπογραφή

                                                     

Παρατίθεται αλληλογραφία  από το φάκελο 1119, ΓΕΝΙΚΑ.ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ. «Εθνικά Κτήματα», όπου το  Υπουργείο κατηγορεί  τους Νομάρχες και Δημάρχους διότι  καθυστερούν να τους στείλουν τους πίνακες των γεωργών.

Προικοδοτήσεις

Την ίδια σχεδόν περίοδο 1856, το Υπουργείου των οικονομικών, βλέποντας πως ο υιοθετηθείς νόμος του 1846  περί «παραχωρήσεως «ἐθνικῶν γαιῶν εἰς τοὺς φαλαγγίτας», όταν διαπίστωσε πως το ζήτημα των εκ προικοδοτήσεων  Φαλαγγιτών δεν προχωράει, στέλνει αυστηρές εγκυκλίους προς τους Νομάρχες. Οι   Νομάρχες με τη σειρά τους διαβιβάζουν αυτές προς τους Δημάρχους, με την επισήμανση, να σπεύσουν όσο το δυνατόν ταχύτερο  και να φροντίσουν να ανακοινωθεί η διάταξη του Νόμου εκ Προικοδοτήσεων των φαλαγγιτών στις εκκλησίες των χωριών, επί τρείς συνεχόμενες Κυριακές.

Οι πάρεδροι των χωριών με τη σειρά τους, να συντάξουν και στείλουν προς τους Δημάρχους έγγραφη βεβαίωση για την  εκτέλεσης της εντολής

Ο δήμαρχος Μακρακώμης διαβιβάζει:

«Αριθ. Πρωτ.331-201 ( φακ.1118)

Εν Βαρυμπόπη  τη 25 Μαρτίου 1856

                                              Προς Νομαρχίαν Φθιώτιδος

«Περί Δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως Καθυστερούντων»

Συμμορφούμενοι με την ανωτέρω διαταγήν σας ως τα προδιατεταγμένα, σας ειδοποιούμεν ότι το φύλλο το υπό αριθμό 37 της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν μας απεστάλη, ως αποδεικνύεται γενομένης ερεύνης εκ των υπαρχόντων λοιπών φύλλων, τα οποία ερευνήσαντες μετ’ ακριβείας εύρωμεν ότι, μας καθυστερούνται εισέτι και τα υπ’ αριθ, 18, 30, 45 και 46 φύλλα.   

Σας ειδοποιούμεν επομένως ότι δημοσιεύσαμεν προσήκοντως τα διά της υπό αριθμό 1008 διαταγής και  αποσταλλέντα αντίτυπα του περί ου Νόμου και συγχρόνως σας διευθύνομεν τας περί τούτου αποδείξεις προς γνώσιν σας διά τα περαιτέρω.

     Υπογραφή Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος»

Η Νομαρχία, επιστρέφει το παραπάνω έγγραφο με την παρακάτω επισήμανση, καταχωρημένη επί του ιδίου εγγράφου, ως καταωτέρω:

«Σας προσκαλούμεν να μας πέμψετε άνευ ελαχίστης καθυστερήσεως αποδείξεις των παρέδρων περί της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως καθυστερούντων. Και ενδεχομένης ολιγωρίας θέλομεν προσάψει αυστηράν  τιμωρίαν 

Λαμία τη 31 Μαρτίου 1856 

Ο Νομάρχης»

Οι πάρεδροι με τα το πέρας των ανακοινώσεων επί τρεις Κυριακές, συνέταξαν και απέστειλαν προς τους Δημάρχους πανομοιότυπες βεβαιώσεις, όπως το παρακάτω δείγμα.

 

«Βεβαιούμεν οι υπογραμμένοι. Ο Πάρεδρος και ο εφημέριος του χωριού Γιαννιτσούς ότι ελάβομεν την υπό αριθμό 201 διαταγήν του κ. Δημάρχεύοντος Μακρακώμης εν ης και αντίτυπα του από 12 Αυγούστου π.ε 1855 Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως και της υπό αριθμόν 48130 εγκυκλίου του Υπουργείου οικονομικών των περιεχόμενων των  οποίων και δημοσιεύσαμε δι΄ αναγνώσεως επί εκκλησίας επί τρεις συνεχώς Κυριακάς και εις ένδειξιν

Εν Γιαννιτσού τη 25 Φεβρουαρίου 1856

 Ο Εφημέριος                                   Ο Πάρεδρος

Αναγνώστης (δυσανάγνωστο)»

Ο Νομάρρχης Φθιώτιδος, αφού συγκέντρωσε από τους Δήμους του Νομού, τους καταλόγους και τις αποδείξεις των παρέδρων των χωριών, με το πιο κάτω καταχωρημένο έγγραφο  διαβιβάζει τους καταλόγους των γεωργών των Δήμων  και με τις συνημμένες  αποδείξεις των ανακοινώσεων, προς:

«Αριθ. 3157                          Προς το επί των οικονομικών Υπουργείον

Εν Λαμία τη 8 Απριλίου 1856

Θέμα: Περί δημοσιεύσεως του Νόμου των εκ   προικοδοτήσεων  καθυστερούντων  

Σχετικώς με την από  21 Ιανουαρίου ε.ε και υπό αριθμό 629 αναφοράν μας. αποστέλομεν εγκλείστως τας αποδείξεις της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως συνοδευομένας  με τας εκθέσεις των Δημοτικών  αρχών και με περιληπτικόν πίνακα κατά την απαίτησιν των υπό αριθμόν 48130 οδηγιών του Υπουργείου. Φέρομεν δε την παρατήρησιν ότι το υπό αριθμόν 37 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις προ ολίγων ημερών ευρέθη εντός του παλαιού αρχείου της Νομαρχίας μη διανεμηθέν εις τας Δημοτικάς αρχάς εγκαίρως

                                            Ευπειθέστατος

                             Ο Νομάρχης Φθιώτιδος και Φωκίδος»

 

Τα παραπάνω καταχωρημένα έγγραφα, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα μέσα από τα Γενικά Αρχεία του κράτους και αφορούν τις ενέργειες των κρατικών Αρχών.

Πρέπει να τονιστεί πάντως,  ότι παρά τις όποιες και φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε, μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών,  πολύ λίγα εφαρμόσθηκαν και ας λιμοκτονούσε ο λαός «Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης  σε όλη τη τότε επικράτεια» Ενώ  αυτά με τους μετριότερους υπολογισμούς, η έκταση των Εθνικών για τα καλλιεργούμενων κτήματα υπολογίζονταν  4 εκατομμύρια στρέμματα.

Οι κατάλογοι Γεωργών που είναι επισυνημμένοι, διαβιβάσθηκαν στο Υπουργείο των οικονομικών, αφορά τα χωρία του τότε  Δήμου Μακρακώμης,  που είναι του εμέσου ενδιαφέροντός μας, ήτοι

« Αριθ.πρωτ.1181/967

Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856     

Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας        

Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών

Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος

 Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μαςκατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.

                   Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας

Ευπειθέστατος Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Γ.Α Δασκαλάκης»

Πρέπει όμως  να αναφερθεί, ότι τέτοιοι κατάλογοι συντάχθηκαν και στάλθηκαν στο Υπουργείο και  από  όλους του υπόλοιπους δήμους  της επικράτειας. Επίσης ο κατάλογος των χωριών, των οποίων η διαταγή του Υπουργείου των οικονομικών των με θέμα «εκ Προικοδοτήσεων», διαβάστηκε στις εκκλησίες επί τρεις Κυριακές,  με τις αναφερόμενες ημερομηνίες, είναι καταχωρημένος στον παρόντα ιστό

Κατάλογο  Γεωργών Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης

Αριθ.πρωτ.1181/967

Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856

Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος

Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας

Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών

Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μας(ΜΑΚΡΥΣΗΣ)κατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.

Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας

Ευπειθέστατος

Εν Βαρυμπόπη

τη 2.7βρίου 1836

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

ΑΓδασκαλάκης

 

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Μάκρυσης (σήμερα Μάκρη):

Α/α Όνομα & επώνυμο γεωργού επάγγελμα ετών Ιθαγενής  ή πάροικος Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
801 Βλαστός Παπαναστασίου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
802 Ευαγ. Παπαναστασίου Γεωργός 29 Ιθαγενής άγαμος 1
803 Βαα. Παπαναστασίου Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
804 Γεω. Τζιώνος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
805 Αθ, Γ. Τζιώνος Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
806 Κυρίτζης γεωργίου Γεωργός 29 Ιθαγενής έγγαμος 4
807 Γεωρ Βαργιάς Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 2
808 Αθ. Γ, βαρυάς* Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 2
809 Γεωρ. Ζήσης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
810 Νικ. Ζήσης Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
811 Λάμπρος Ντάτης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
812 Κώστ. Κραββαρίτης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
813 Δημ. Κουτρούμπας Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
814 Κώστας Καραβέλης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
815 Ν. Καραβέλης Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 4
816 Αθ. Ράμος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 2
817 Αναγνωστης Ράμος Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 5
818 Κώστας Βελής Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 2
819 Δημ. Βελής Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 3
820 Νικόλ. Βελής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
821 Μήτζος Μπαπιώτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 5
822 Γεωργ. Μπαγ(ζ)ιονέτας Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 1
823 Χαράλ. Μπαγ(ζ)ιονέτας Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 3
824 Σπύρ. Κουτης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
825 Μάνθος Κουτής Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 1
826 Ιωάννης Κουδούνη(α)ς Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
827 Αθ. Ανθούλης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 4
828 Αγγελή; Σαμαριτζής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
829 Δημ. Μαλαμάκης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
830 Γεωρ. Ζάχου Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 3
831 Γεωρφ. Τζόγκας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 9
832 Κώστας Μαγκέλης Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 3
833 Χρήστος Σουρν(ου)τζης Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 5
834 Τριαντάφυλ. Αποστόλου Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
835 Δημ. Ιω Παππάς Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 5
836 Κώστ. Κοκάλας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
837 Δημ. Κουγιούμης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
838 Γεώρ. Μήμης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
839 Νικόλαος  Τζιαχτάρας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 5
840 Αθαν. Τζικλητάρης Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
841 Γεώργιος. Κουτρούμπας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 2
842 Νικόλ Γ. Κουτρούμπας Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 1
843 Αποστ. Γ. Κουτρούμπας Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
844 Αθ. Κακός Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
845 Ανδρ. Αντριτζόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
846 Αλέξης Μύρης Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
847 Αθαν. Κορομπίλης Γεωργός 28 Ιθαγενής άγαμος 2
848 Σακελάριος Παπαδήμα Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
849 Νικόλ. Παππαδήμα Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 4
850 Αναγνώστης Παπαδήμα Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
851 Κώστας Παπαδήμας Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
852 Απόστολ. Στέρκας Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 4
853 Ιαάννης Ράμος Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 3
854 Αλέξης Φέκας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
855 Αναγνωστ. Φέκας Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 5
856 Αθ. Κοτλης Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
857 Αθ. Κουτζοχρήστος Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 7
858 Καραθανάσης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
859 Κώστ. Πηπέρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
860 Απόστολ. Μάστορις Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
861 Γεωρ. Κοντεβης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
862 Αθ. Γ. Καραγκούνης Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
863 Ιω. Τρομπέτας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
864 Γεώργ. Τζαγκάρης Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
865 Κώστ. Τζαγκάρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
866 Ιω. Τζαγκάρης Γεωργός 34 Ιθαγενής έγγαμος 3
867 Ιω. Καντζιος Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
868 Νικόλ. Καντζιος Γεωργός 33 Ιθαγενής έγγαμος 2
869 Σπύρος  Καντζιος Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
870 Ευθύμ. Τζαγκαράκης Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
871 Κώστας Μακρύς Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 2
872 Δημ. Τομαράς Γεωργός 43 Ιθαγενής έγγαμος 3
873 Ευαγγέλ. Μεκρελος; Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 2
874 Νικόλ. Μανούκης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
875 Κώστας Γελαδάρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 3
876 Κωστ. Μπαμπιώτου Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 1

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ lavanitsa.gr

 

Κατάλογος των γεωργών της Μάκρης κατά το έτος 1856.

ΑΠΟ ΓΑΚ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΕΡΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ  arhanion.blogspot.gr ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΚ.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s