Έγγραφά Απο Γενικά Αρχεία του Κράτους σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

Γενικά Αρχεία του Κράτους                                                                                                     Όνομα του παραγωγού: Γραμματεία / Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως                                                                                                                          Τίτλος: Μακρακώμης Δημοτικόν Σχολείον των αρρένων. Προσωπικόν και Μισθοί     Χρονολογίες: 1843 – 1845                                                                                             Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAO013.S02.01.F001249 Συνέχεια