Οικονομικός-Εμπορικός τομέας Φθιώτιδας & χωρίων της

Στον οικονομικό – εμπορικό τομέα η οικονομία της Φθιώτιδας στηριζόταν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και εν μέρει στην αλιεία. Συνέχεια