Ιστορική Αναδρομή Πολιτιστικού Συλλόγου

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μάκρης Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 1982  με σκοπό την οργάνωση και την συμμετοχή των κατοίκων του χωριού στην πραγμάτωση διαφόρων σκοπών, με προτεραιότητα την εξύψωση και την ανάπτυξη του εκπολιτιστικού, μορφωτικού, ηθικού, κοινωνικού, βιοτικού επιπέδου, τόσο των μελών του, όσο και όλων των κατοίκων του χωριού, καθώς και την σύσφιξη και επικοινωνία μεταξύ των μελών  για κοινή αντιμετώπιση  των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης η οργάνωση ψυχαγωγικών, μορφωτικών, ενημερωτικών εκδηλώσεων, ο εξωραϊσμός  κάθε Δημόσιου και Κοινοτικού χώρου καθώς και η διατήρηση των εθίμων και της λαϊκής παράδοσης του χωριού, αποτελούν και αυτά προτεραιότητες για τον Σύλλογο μας.

Η μετέπειτα πορεία του Συλλόγου μας στα 30 χρόνια δραστηριότητας του, δικαίωσε την ίδρυση του και αυτούς που οραματίστηκαν πως η ίδρυση και λειτουργία του, μόνο καλό θα μπορούσε να προσφέρει στο χωριό μας και τους κατοίκους του.

Θεωρούμε οφειλόμενη υποχρέωση μας να αναφέρουμε τους χωριανούς που ήταν Ιδρυτικά Μέλη του όπως αυτοί αναφέρονται και υπογράφουν το Καταστατικό του Συλλόγου μας.

Τα 27 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου: